Domare – Hur gör man?

Att döma matcher kräver både utbildning och vana och är inget man lär sig snabbt, utan det tar åratal av träning. Att träna innebär helt enkelt att döma matcher och är man riktigt seriös som domare, så analyserar man sitt arbete i efterhand för att kunna dra lärdomar av det som behöver förbättras men också av det man gör bra. Tålamod, att vara uppdaterad med gällande regelverk och att vara öppen för att lära av sina misstag är de viktigaste kvalitéerna som domare.

Domaren har en avgörande roll i hur tävlingar flyter på och hur den upplevda rättvisan bland tävlande uppfattas. Domarens roll handlar inte enbart om att tillse att regler efterlevs, utan har också en avgörande roll i hur sporten uppfattas av utomstående. Det är därför av största vikt att domaren är bestämd & tydlig, utan att på något sätt vara fientlig eller orättvist hård gentemot de tävlande. Det här är en balansgång som kräver både talang och mycket erfarenhet. Om en domare är för ”snäll” i sitt dömande, så blir uppgreppning och tiden innan matchen startar onödigt lång och kan lätt uppfattas som en tråkig upplevelse av åskådare. En domare som istället är för hård, kan lätt uppfattas som orättvis i de tävlandes ögon. Man blir som domare aldrig fullärd och konsten att balansera mellan dessa två ytterlägen är något man som domare brottas med varje gång man dömer en match.

Uppskattar du Armsport.se & det innehåll vi erbjuder gratis och annonsfritt?
Webbplatsen bygger på ideellt arbete, men kostar trots allt pengar att driva.

Besök därför gärna vår samarbetspartner Armsportbutiken.se för högkvalitativa tränings- & rehabprodukter!